2BeSmart-sentrum

Me Karina de Villiers
Me Karina de Villiers
Wiskunde, Wiskundige Geletterdheid
Fisiese Wetenskappe

2BSmart

Die 2BeSMART-projek, ‘n inisiatief van TRONOX, is in 2005 by Hoërskool Vredendal geloods.  Die ontstaan van dié projek is toe te skryf aan die behoefte wat daar vir ekstra Wiskunde ondersteuning vir graad 8 tot 12 leerders ontstaan het.

Die hoofdoel van die 2BeSMART-projek is om naskoolse ondersteuning op multigraad wyse aan die leerders te bied om hulle sodoende die geleentheid te gee om hul Wiskunde kennis vas te lê en toe te pas en om probleemareas teen hul eie tempo te oorkom.

Die sentrum wat bestaan uit 24 rekenaars, is middae van 14:00 tot 15:00 beskikbaar vir leerders om hulle Wiskunde kennis te verbeter.  Dit is toegerus met die nuutste Wiskunde sillabus en programme word jaarliks opgradeer.  Daar is ook ‘n Wiskunde opvoeder be-skikbaar om die leerdres by te staan.