K. de Villiers
Me Karina de Villiers
Wiskunde

AdMaths / GEVORDERDE PROGRAM WISKUNDE

Leerders by HS Vredendal word deur die AdMaths sentrum bereik deur middel van af-standsonderrig.

Addisionele Wiskunde HG (AdMaths) was ‘n departementele ekstra vak onder die ou be-deling.  In die nuwe kurrikulum het dit verval, maar “Advanced Programme Mathematics” word vanaf 2008 deur die Onafhanklike Eksamenraad (IEB) aangebied, en ‘n aparte matrieksertifikaat word uitgereik.

AdMaths is ‘n aparte vak en nie ‘n ekstra klas in gewone wiskunde nie, alhoewel versnel-ling van sekere areas van gewone wiskunde wel plaasvind.

Die nuwe wiskunde sillabus veroorsaak dat tekorte ontstaan in ‘n leerder se wiskunde op-leiding en lektore op universiteit is reeds baie bekommerd oor die huidige standaard van tersiêre studente.  AdMaths is hoogs aanbevole vir alle B.Sc. en B.Comm rigtings. Dit is noodsaaklik vir aktuarieel en ingenieurswese.

AdMaths Afstand is baie buitemuurs-vriendelik.  Leerders kan op hul eie tyd werk om hul vol programme te help akkommodeer.

Die vak word ook aangebring op die skoolrapport.