Oudskolierebond

Alhoewel ons nie op hierdie stadium so ‘n bond in plek het nie, bly dit ‘n begeerte wat ons glo verwesenlik kan word. Indien so ‘n bond gevestig kan word, sal dit vir die skool soveel makliker wees om kontak met oud-leerders te behou en behulpsaam te wees met reünies en ander aangeleenthede wat die skool raak.

Ons glo ook dat die vestiging van so ‘n bond sal help om ‘n gevoel van trots onder alle Dallers te skep en ‘n groter betrokkenheid by die skool sal meebring. In die moderne wêreld is dit miskien belangriker as wat ons besef om jou bande met jou verlede in plek te hou. Die tempo is vinnig en die waarde van al die onthoue moenie onderskat word nie.

Indien ons ‘n behoorlike databasis in plek kan kry, sal dit ook vir ons moontlik wees om u in verbinding te bring met ander Dallers in u omgewing en kan u weer ou bande verstewig. Wie weet, miskien sit daar ‘n oud-Daller in dieselfde straat as jy iewers in Bloubulland en skree hy ook vir die Stormers. As eerste vereiste is dit vir ons belangrik dat u die inligtingsvorm sal voltooi sodat ons kan begin met die nodige databasis. Moet asseblief ook nie huiwer om die kontakbesonderhede van ander Dallers ook deur te gee nie.

Die komitee vir die Oud-Skolierebond is:

Voorsitter
Kallie Louw – 082 8020 323

Onder-voorsitter
Jaco du Toit – 083 3016 963

Sektretaris
Sanmarie Prinsloo – 083 4744 148

Tesourier
Markus Greeff – 082 8048 185

Vir enige inligting is u welkom om een van die lede te skakel