Redenaars

R. Rosslee
Me Riana Rosslee
Redenaars
F. Loubser
Mnr F. Loubser
Redenaars
 

Algemeen

Daar is talle bewyse hoe die krag van woorde die gang van sake onherroeplik kan verander. Deur sy toesprake het Hitler die Duitse volk vir die Tweede Wêreldoorloog bankvas agter hom verenig.

‘n Spreker wat die kuns het om die oomblik met sy woorde aan te gryp, beïnvloed mense, oorreed hulle tot aksie.

Om gedagtes te kan verbaliseer sodat mense luister, verstaan en oop is vir oorreding, is ‘n vaardigheid wat die meeste suksesvolle mense in gemeen het. Hoërskool Vredendal wil hierdie vaardigheid ontwikkel tot die kuns van redevoering.

Die missie van ons Redenaarsvereniging is:

• om Afrikaans in sy totaliteit te bevorder.
• om aan die leerders ‘n geleentheid tot vaardigheidsontwikkeling te bied.

Ons redenaarskompetisies word deur ATKV onderskryf en deelnemers neem nie net plaaslik deel nie, maar ook aan ‘n distrikskompetisie. Daarna is daar geleentheid om aan die Provinsiale Rondte deel te neem en die wenner van hierdie rondte neem dan aan die finale (nasionale) rondte deel.

Leerders kry ook geleentheid om aan redenaars in hul Eerste Addisionele Taal (Engels) deel te neem – YCA (Young Communicators Award). Dié kompetisie vind plaas tussen leerders van die distrik waarna wenners deurdring na ‘n Provinsiale Rondte en dan aan die Nasionale Kompetisie.